Privacy Policy

Arborworx Boomverzorging > Privacy Policy

Terug naar home
Privacy policy 09/2023

Wie we zijn

Wij zijn Arborworx bv met adres Bergstraat 53 te 2230 Herselt België met ondernemingsnummer 0719.670.021
Wij hechten belang aan jouw privacy en telkens wanneer we jouw persoonsgegevens behandelen doen we dit in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) en de nationale wetten die handelen over het verwerken van persoonlijke gegevens.

De privacywetgeving verplicht ons om de informatie die we in deze privacyverklaring meedelen voor jou toegankelijk te maken. Deze privacyverklaring verduidelijkt welke maatregelen we nemen om jouw privacy te beschermen wanneer jij onze diensten of producten gebruikt en welke rechten jij hebt.

Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken zijn wij in de meeste gevallen de “verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij het doel van en de middelen voor de verwerking bepalen.

Door onze diensten en/of producten aan te schaffen geef je aan ermee akkoord te gaan dat we sommige persoonlijke gegevens over jou verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel beschreven in onze privacyverklaring. We nodigen je uit om deze verklaring aandachtig te lezen. Jef De Baere is onze privacy coördinator die je kan bereiken via info@arborworx.be voor alle vragen die je zou hebben of om je rechten uit te oefenen. Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst nog aangepast wordt. We vragen je dan ook om de privacyverklaring op regelmatige basis terug te lezen.


Het verwerken van jouw persoonsgegevens

Persoonlijke data of persoonsgegevens betekent alle informatie over een individu die kan toelaten om die persoon te identificeren. Het gaat hier niet om gegevens waar de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij proberen zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen om onze doelen te bereiken.

We houden ons aan de databeschermingswetten die vereisen dat de persoonsgegevens die we over jou verwerken:

 • Enkel worden verzameld voor geldige doeleinden die we duidelijk aan jou hebben uitgelegd.
 • Op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden gebruikt en dus worden gebruikt op een manier die toereikend is, ter zake dienend is, en beperkt is tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 • Accuraat zijn en zo nodig worden geactualiseerd, niet langer worden bijgehouden als nodig is voor de doeleinden waarover we je verteld hebben en veilig worden behandeld.

Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie aan jou vragen om het voor jou mogelijk te maken om onze goederen of diensten aan te kopen of te gebruiken. Als wij jouw persoonlijke informatie op een andere manier verkrijgen dan vermelden we dat in deze privacyverklaring. Als je vragen hebt, aarzel niet om onze privacy-coördinator te contacteren.

Meer in het bijzonder zullen we sommige of alle van de volgende data-elementen verzamelen:

 • Adres
 • BTW nummer
 • Bankrekening
 • Bedrijfsadres
 • Contract
 • Datum & tijd
 • Derde partij cookies
 • Emailadres
 • Essentiële cookies
 • Foto’s / beelden
 • Handtekening
 • Inhoud van correspondentie
 • Marketing cookies
 • Ondernemingsnummer
 • Performantie cookies
 • Telefoonnummer
 • Toestemming

Wij rekenen erop dat jij ons correcte gegevens bezorgt. Laat ons weten wanneer gegevens veranderen, zodat wij alle gegevens actueel kunnen houden.

De verwerking van gegevens moet ons toelaten om onze diensten en producten te leveren, om onze diensten en producten die voor jou beschikbaar zijn continu te verbeteren en om ze aan te passen aan jouw noden. Meer in het bijzonder verrichten we de volgende verwerkingen :


Verkoop producten of diensten

Beschrijving: Client dossier opmaak en behandeling voor de verkoop van producten
Doel: Leveren van de producten aan de cliënt
Rechtsgrond: Contract
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Data items: Bankrekening, Naam van de klant, BTW nummer, Ondernemingsnummer, Bedrijfsadres, Handtekening, Telefoonnummer
Data wordt verwerkt binnen de EU


Bedrijfswebsite

Beschrijving: Bedrijfswebsite die kan bezocht worden door cliënten, prospecten en allerhande derden
Doel: Cliënten en prospecten informeren
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Data items: Foto’s / beelden, Elektronische identificatiegegevens, Essentiele cookies, Naam van de klant, Derde partij cookies, Performantie cookies, Marketing cookies, Emailadres
Data wordt verwerkt binnen de EU


Klanten prospectie

Beschrijving: Beheer van informatie rond prospecten
Doel: Om goederen en diensten aan potentiële klanten te communiceren
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
Bewaringstermijn: Alle prospects die niet zijn geconverteerd naar klanten, worden na 2 jaar verwijderd
Data items: Naam van de klant, Emailadres, Telefoonnummer
Data wordt verwerkt binnen de EU


Communicatie met klanten

Beschrijving: Communicatie met klanten op papier of in elektronische vorm
Doel: Zorgen voor goede dienstverlening en verkoop producten aan de klant
Rechtsgrond: Contract
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Data items: Naam van de klant, Bedrijfsadres, Inhoud van correspondentie, Emailadres
Data wordt verwerkt binnen de EU


Klanten facturatie en boekhouding

Beschrijving: Berekening van het verschuldigde bedrag, verzorgen van facturatie en verkrijgen van betaling
Doel: Zorgen voor correcte betaling
Rechtsgrond: Contract
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Data items: Naam van de klant, BTW nummer, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Bedrijfsadres, Emailadres
Data wordt verwerkt binnen de EU


Nieuwsbrief / promotie

Beschrijving: Cliënten op de hoogte houden van wat het bedrijf te bieden heeft
Doel: Zolang de gebruiker ingeschreven blijft op de nieuwsbrief
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
Data items: Foto’s / beelden, Naam van de klant, Toestemming, Emailadres
Data wordt verwerkt binnen de EU

Bij deze verwerkingen zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Als jij voor een bepaalde verwerking toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Als je niet wil dat jouw gegevens worden verwerkt, contacteer ons dan zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of het voor jou mogelijk is om onze goederen en/of diensten te blijven gebruiken.


Het verwerken van persoonsgegevens in jouw opdracht

De specifieke aard van het werk dat wij voor jou verrichten zorgt ervoor dat wij mogelijk voor jouw communicatie moeten doen die opgesteld worden op basis van persoonsgegevens van anderen, die jij ons bezorgt. In dat geval zijn wij de verwerker en ben jij de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen jouw instructies voor de verwerking, mogelijke onderaanneming, het lot van de gegevens bij het einde van de overeenkomst en de mogelijke doorgifte van gegevens uitvoeren. Wij zullen ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen en je bijstaan in het nakomen van je verplichtingen in het kader van de GDPR.


Het delen van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij met derde partijen moeten werken om bepaalde diensten of producten te kunnen leveren zoals IT partners, accountancy partners… Meer in het bijzonder behouden wij ons het recht voor om jouw persoonlijke gegevens met deze partners te delen :

Boekhouding
Doel: Zorgen voor een correcte boekhouding en/of correcte belastingaangifte en BTW-aangifte
Rechtsgrond: Wettelijke Verplichting
Data items: Naam van de werknemer, Naam van de klant, Thuisadres, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Bedrijfsadres, BTW nummer
Data wordt verwerkt binnen de EU

Sociale media – Facebook / Instagram
Doel: Promotie van het bedrijf en diensten
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
Data items: Foto’s / beelden, Elektronische identificatiegegevens, Elektronische lokalisatiegegevens, Datum & tijd
Data wordt verwerkt binnen de EU
META PLATFORMS IRELAND LIMITED (ex-Facebook) ontvangt de data

Sociale Media – Vimeo – Youtube
Doel: Promotie van het bedrijf en diensten
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd Belang
Data items: Foto’s / beelden, Elektronische identificatiegegevens, Elektronische lokalisatiegegevens, Datum & tijd
Data wordt verwerkt binnen de EU
Vimeo – Youtube ontvangt de data

Als we jouw persoonlijke gegevens ontvangen van een derde partij die jou naar ons verwijst, gaan we ervan uit dat deze gegevens rechtstreeks van jou of met je toestemming zijn verkregen. Mocht dit niet het geval zijn, laat ons dit dan direct weten.

Deze derde partijen zullen doorgaans optreden als gegevensverwerker. Houd er rekening mee dat sociale mediaplatformen, handelsplatformen en permanente verkooppartners vaak worden beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Als je deelneemt aan een online gesprek, vergadering, conferentie,… weet dan dat alle gegevens die je deelt, zichtbaar en/of hoorbaar zijn voor de andere deelnemers. Houd hier rekening mee voordat je jouw persoonlijke gegevens, video, audio of andere gegevens deelt.

Wanneer je je verzet tegen het delen van je data, vragen we je om contact met ons op te nemen zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of je verder van onze diensten en/of goederen kan gebruik blijven maken.
Houd er rekening mee dat we wettelijk verplicht kunnen zijn om bepaalde gegevens te verwerken en mogelijks door te geven aan de relevante autoriteiten. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, kunt u geen bezwaar maken tegen deze overdracht.


Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij willen jouw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk bewaren en hebben veiligheidsprocedures opgezet om verlies, misbruik of verandering van deze persoonlijke gegevens te vermijden. Deze procedures zijn functioneel en technisch in overeenstemming met de beste standaarden in de sector.


Website en cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen er cookies op jouw computer bewaard worden. Ze helpen om het bezoek van de website makkelijk te maken en jouw ervaring te verbeteren. Wanneer je onze website bezoekt zal je informatie krijgen over de cookies die we gebruiken en zullen we je vragen om daarvoor toestemming te geven. Elke keer dat je onze website bezoekt zal de webserver ook automatisch het IP-adres en/of je domeinnaam verwerken.

Het is mogelijk dat wij links publiceren naar websites die eigendom zijn van anderen en die door deze anderen worden beheerd. Als je op zo’n link klikt zal je naar een andere website navigeren. Zorg er steeds voor dat je de privacyverklaring van deze andere website leest en begrijpt, aangezien die kan verschillen van onze privacyverklaring. Als je je niet zeker voelt, of niet akkoord kan gaan met de privacyverklaring, raden we je aan om de betrokken website onmiddellijk te verlaten.


Sociale media

Als je de sociale media functies zoals bijv. “like-” of “share-”knop die mogelijk op onze website staat gebruikt, of als je onze sociale mediapagina bezoekt, weet dan dat je persoonsgegevens door het sociaal mediaplatform zullen verwerkt worden. Bij deze verwerking beschouwt de Europese regulator ons en het sociaal mediaplatform beide als gezamenlijke gegevensverwerkingsverantwoordelijken, wat betekent dat wij gezamenlijk bepalen waarom en hoe jouw persoonlijke data wordt verwerkt. Hoe wij jouw persoonlijke data verwerken, vind je terug in deze privacyverklaring. Informatie over de verwerking door het betrokken sociaal mediaplatform, kan je terugvinden in hun privacyverklaring. We vragen je om de privacyverklaring van het sociaal mediaplatform goed te lezen vooraleer je de sociale media-items op onze pagina of onze pagina op het sociaal mediaplatform bezoekt.

Als we een evenement houden zoals een netwerk evenement, openingsevenement, etc., kunnen er fotografen of videografen aanwezig zijn. De foto’s en video’s die ze maken zijn bedoeld om te worden gebruikt in marketingmateriaal en / of gepubliceerd te worden op onze sociale mediapagina’s. Wanneer u niet het hoofdonderwerp van deze materialen bent, is de richtlijn van de gegevensbeschermingsautoriteit dat uw expliciete toestemming in kader van GDPR niet is vereist. Mocht u zich echter verzetten tegen het gebruik van materialen waarop u bent afgebeeld, laat het ons dan weten.


Je rechten uitoefenen

Conform de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) heb je het recht om :

 • Toegang te vragen tot jouw persoonsgegevens (het recht van inzage van de betrokkene). Dit laat je toe om een kopie van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden te ontvangen.
 • Verbetering te vragen van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden. Dit laat je toe om onvolledige of onjuiste informatie die we over je bijhouden te verbeteren.
 • De wissing van je persoonsgegevens te vragen. Dit laat je toe om ons te vragen al je persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen geldige reden is om deze nog verder bij te houden. Je hebt ook het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen wanneer jij gebruik hebt gemaakt van je recht om je te verzetten tegen een bepaalde verwerking (zie hieronder).
 • Je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en je omwille van je bijzondere situatie je wil verzetten tegen de verwerking op deze basis. Je hebt ook het recht om je te verzetten wanneer we je persoonsgegevens verwerken voor doeleinden van directe marketing.
 • De beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit stelt jou in staat om ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens op te schorten, bv. wanneer je vragen hebt over de accuraatheid van de gegevens of de reden van de verwerking.
 • Op elk moment je toestemming voor een verwerking in te trekken.
 • Niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.
 • Je gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen (het recht op gegevensoverdraagbaarheid).

In sommige gevallen zullen we genoodzaakt zijn om aan jou meer bijzondere informatie te vragen zodat we jouw identiteit kunnen bevestigen en ervoor kunnen zorgen dat jouw recht op toegang tot informatie (of de uitoefening van gelijk welk ander van jouw rechten) correct wordt uitgeoefend. We nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie niet wordt vrijgegeven aan een andere persoon dan jezelf of aan enige andere persoon die geen recht heeft om dit te ontvangen. Je kan je rechten uitoefenen door onze privacy-coördinator Jef De Baere te contacteren via info@arborworx.be of via het adres van het bedrijf :

Arborworx
T.a.v. Jef De Baere
Bergstraat 53, 2230 Herselt


Gegevensbeschermings autoriteit

Elke klacht of commentaar kan je richten aan de gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres :
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel http://gegevensbeschermingsautoriteit.be


Cookie Policy

Verschillenden soorten cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

Geo-targeting cookies
Geo-targeting cookies gebruiken de informatie die je browser verstuurt om te achterhalen in welk land je je bevindt. Op die manier kan de website op de juiste manier worden weergegeven, aangepast aan je locatie (bijvoorbeeld keuze van de taal). Deze cookie is volledig anoniem.

Registratiecookies
Registratiecookies worden gebruikt bij registratie op een website. Zij informeren de site of je al bent aangemeld of niet en tot welk deel van de site je toegang hebt. Vink je de optie ‘Onthoud mijn wachtwoord’ niet aan, dan verwijderen deze cookies zichzelf nadat je je browser sluit.

Social media related cookies
Wanneer je artikels en pagina’s deelt via sociale media sharing buttons zal dit geregistreerd worden door het sociale netwerk dat de button gemaakt heeft.

Site performance cookies
Deze cookies maken het bezoekers van een site aangenaam door hun voorkeuren te onthouden. Zo hoef je die niet telkens opnieuw in te stellen bij een volgend bezoek. Voorbeelden hiervan zijn: de volume-instellingen van videospelers, voorkeuren in rangschikking van zaken, video streaming snelheid zodat die compatibel is met jouw computer, …

Site improvement cookies
Als het ontwerp van een website licht verschilt van de gebruikelijke weergave, dan wordt er op dat moment mogelijk een nieuw ontwerp getest met de A/B-testmethode. Bij deze methode krijg je, willekeurig, 1 van de mogelijke versies van de site te zien. De site improvement cookie houdt bij hoe bezoekers op de verschillende designs reageren. Zo kunnen, eens de test afgerond, adequate veranderingen worden doorgevoerd.

Analytics cookies
Elke keer dat iemand een site bezoekt, genereert de web analytics software een anonieme third party analytics cookie. Deze cookies weten of een bezoeker de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Zo kunnen de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken.

Deze informatie dient enkel voor statistische doeleinden.

Third party advertising cookies
Veel advertenties op websites zijn gegenereerd door third parties. Die gebruiken meestal hun eigen cookies om na te gaan hoeveel mensen hun advertentie al gezien hebben. De bedrijven die deze cookies aanmaken, zoals Ads by Google, hebben hun eigen privacy policies en gebruiken hun anonieme cookies om gebruikers de juiste advertenties te tonen tijdens hun bezoek aan een bepaalde website.


Cookiebeleid

Cookies stellen ons in staat om het apparaat te identificeren waarmee u onze website bezoekt of wanneer u heeft ingelogd. Wij gebruiken cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor optimaal gebruik van deze website of die bepaalde basisfuncties leveren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies die uw voorkeuren opslaan, zodat wij het gebruiksgemak van deze website kunnen verbeteren. We maken evenzeer gebruik van cookies die ons helpen de prestaties van onze website te optimaliseren.


Wat is een cookie?

“Een cookie (ook wel een HTTP-cookie genoemd) is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt gezet door de website die je bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen.” Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.” (Consumentenbond) Definitie van cookies door Google: “Tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten over de bezoeker en de computer van de bezoeker.”


Beheer van cookies

Gebruikers kunnen de installatie van cookies vermijden door ze via hun browserinstellingen te weigeren. Meer informatie over het weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers is te vinden op http://cookierecht.be Al geïnstalleerde cookies kunnen ook te allen tijde verwijderd worden van een computer of mobiel apparaat.

Heeft u vragen?
Contacteer ons