Boombeheer & inventarisatie beheerplan

Arborworx Boomverzorging > Diensten > Boom advies en beheer > Boombeheer & inventarisatie beheerplan

Terug naar home

De inventarisatie en het opstellen van een beheersplan is interessant bij grotere tuinen en parken. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van de uit te voeren werken. Hier bekijken we de omvang van de werken samen met het budget. Daarna stellen we stapsgewijs een gestructureerd plan op met het oog op een optimaal resultaat op korte en lange termijn. Tot slot gaan we over tot het inplannen en uitvoeren van de werken.

Heeft u vragen?
Contacteer ons