Een eerste gesprek over de bomen die u wilt snoeien

Arborworx maakt graag een plan op maat van jouw individuele situatie. In een eerste gesprek stellen we graag een plan op vanuit een langetermijnvisie met aandacht voor duurzaamheid. Met de juiste boomtechnische kennis zorgen we voor een optimale snoei. Op die manier kan uw boom nadien ook veilig en gezond blijven groeien en geniet u nog vele jaren van het prachtige groen in uw tuin.

Het snoeien van bomen heeft steeds een achterliggende reden:  

  • Ziekte of aantasting aan bomen 
  • Begeleidingssnoei om toekomstige problemen te voorkomen.
  • Wortelschade aan bomen waardoor de stabiliteit in het gedrang komt
  • Overhangende takken
  • Takken die naar constructie’s groeien (kabels, huizen, zonnepanelen)
  • knotten
  • Veiligheidssnoei (dood hout verwijderen)
  • Vormsnoei voor uniformiteit 

Kennis over bomen en de juiste techniek van snoeien zijn zeer belangrijk, verkeerde snoei kan onomkeerbare schade veroorzaken aan bomen. Een goede timing en het respecteren van de natuurlijke proporties van een boom garanderen bovendien een mooie en gezonde doorgroei en kan schade voorkomen tijdens stormen. Bomen worden best om de 3-5-7 jaar (naargelang eventuele problemen) gecontroleerd, dit kan door een visuele controle van op de grond. Indien hier verdere maatregelen nodig zijn wordt dit in overleg met de klant besproken. Een bezoek om de 3-5-7 jaar is dan ook GRATIS en volledig vrijblijvend. Arborworx is expert in het snoeien volgens de regels van de kunst en de noden van de boom rekening houdende met de locatie. 

Bij het aanpakken van snoeiwerken zoeken we steeds naar de beste aanpak en  dragen we een langetermijnvisie hoog in het vaandel. In de meeste gevallen zullen we de boom met gebruik van de juiste snoeitechniek kunnen behouden. We zijn steeds realistisch en eerlijk over de kansen van een boom op lange termijn naar onze klanten toe. Daarom starten we met het opstellen van een kosten-batenanalyse alvorens over te gaan tot het snoeien. 

In uitzonderlijke gevallen als het ons niet haalbaar lijkt om de boom te bewaren zullen wij dit ook zo communiceren en adviseren wij om de huidige boom te verwijderen en de kosten van de snoei te investeren in een nieuwe boom.

 

 

 

Heeft u vragen?
Contacteer ons